LÊ VĂN ĐA
LÊ VĂN ĐA Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0982722457 ht@vtk.com Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh khai-Đăk Drô-Krông Nô-Đăk Nông